Νέες και Αναμενόμενες Επιδοτήσεις για τον Τουρισμό
Απο το MBATourism.gr

Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι το δυνατότερο προϊόν της Ελλάδος είναι ο τουρισμός, την ώρα που πασχίζουμε να αναπτύξουμε νέες ιδέες και τεχνολογικές καινοτομίες στην πληροφορική και τους πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς παραγωγής. Σε καιρό κρίσης, περιορισμένων εσόδων και αρνητικών ισοζυγίων είναι αναμενόμενο να δοθεί μεγάλο βάρος στην κυριότερη πηγή εσόδων της χώρας, και εκεί αποσκοπούν τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010 - 2011

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
Η συμμετοχή του Δημοσίου ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των τουριστικών καταλυμάτων όλων των κατηγοριών, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του νερού, των αποβλήτων και των απορριμμάτων, καθώς και την ενθάρρυνση δράσεων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
Η κρατική δαπάνη ανέρχεται στα 28 εκατ. ευρώ και αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με στόχο τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την άμβλυνση της εποχικότητας της ζήτησης μέσω της αξιοποίησης, ανάπτυξης και προώθησης των εναλλακτικών μορφών, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού αποθέματος της χώρας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
Στο ύψος των 27 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δαπάνη του προγράμματος, το οποίο και περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την αναβάθμιση των ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που διασυνδέονται με τις τουριστικές υπηρεσίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
Η δαπάνη στη συγκεκριμένη δράση που αφορά την ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία συνεργασιών και δικτύων (clusters), με στόχο την εισαγωγή και την προώθηση καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και την αξιοποίηση του φυσικού, πολιτισμικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ανέρχεται σε 22 εκατ.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 2011 (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)
Στον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα ισχύσει από το 2011 αναμένεται, εκτός από την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση και του τουρισμού. Γενικά, οι βασικές μορφές ενίσχυσης από το νέο αναπτυξιακό είναι α) η επιχορήγηση κεφαλαίου, β) οι φορολογικές απαλλαγές, γ) η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και γ) την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας έως 7 έτη.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2009-2010
Εν αναμονή λοιπόν των νέων προγραμμάτων, αξίζει να αναφερθούμε στην ψηφιακή δράση digilodge και στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ που έτρεξαν το προηγούμενο χρόνο και βρισκόμαστε στη περίοδο των εγκρίσεων των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων:

DIGILODGE
Οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. Επίσης θα ενισχυθούν με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων. Ύψος επιδότησης 60%.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων
Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας
Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Στην εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον
Στον εμπλουτισμό, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού
Στην ανάπτυξη της Καινοτομίας
Στην εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής
Ύψος επιδότησης 60%

Πηγή: MBATourism.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου