1ο Πανελλήνιo Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου | Εκδηλώσεις Αστικού Πολιτισμού, Βόλος

Πως θα κάνεις τον τόπο σου να πετάξει;
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Πρωτοβουλία “Imagine the City” σας προσκαλούν στον Βόλο με αφορμή τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Marketing και Branding του Τόπου, Στρατηγική Προβολή και Ταυτότητα», κατά το διάστημα 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012.