Νέες και Αναμενόμενες Επιδοτήσεις για τον Τουρισμό
Απο το MBATourism.gr

Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι το δυνατότερο προϊόν της Ελλάδος είναι ο τουρισμός, την ώρα που πασχίζουμε να αναπτύξουμε νέες ιδέες και τεχνολογικές καινοτομίες στην πληροφορική και τους πρωτογενείς και δευτερογενείς τομείς παραγωγής. Σε καιρό κρίσης, περιορισμένων εσόδων και αρνητικών ισοζυγίων είναι αναμενόμενο να δοθεί μεγάλο βάρος στην κυριότερη πηγή εσόδων της χώρας, και εκεί αποσκοπούν τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010 - 2011